hakkımızda

Hakkımızda

Bilkent Holding markası olan Tepe Servis Card, sektördeki en genç %100 Türk sermayeli yemek kartıdır.

İşletmelere çeşitli maliyet avantajlarıyla yönetim kolaylıkları sunan Tepe Servis Card, tek fatura ile yemek giderlerinin muhasebeleştirilmesini sağlamaktadır.

Şirketlerin kurumsal kimliklerini destekleyecek şekilde yemek kartına sahip olmalarını sağlayan Tepe Servis Card, Türkiye genelindeki 22.000 cafe, restaurant ve markette geçmektedir.

Çalışanların hem yemek, hem de mutfak alışverişi yapmalarını sağlamakta, ilgili aydan kalan bakiyelerini bir sonraki aya ve yıla kesintisiz devretmelerine olanak sağlamaktadır.

Eğitim ve Bilime Destek

Tepe Servis Card, sunmuş olduğu hizmetlerden sağladığı gelirlerinin bir bölümünü bilim ve eğitime aktarmakta, Bilkent Üniversitesi’nde okuyan burslu öğrencilere de destek olmaktadır.

ŞİRKET POLİTİKAMIZ

Akıllı kart hizmetlerinde şirketlere çeşitli maliyet avantajlarıyla, başta yemek gideri olmak üzere; hediye, ayni yardım ve akaryakıt hizmet aracılığında yönetim kolaylıkları sunmakta, tüketicisini ve tedarikçisini bilinçlendirme misyonunu üstlenerek, mevzuat ve diğer uygulanabilir şartlara uygun hizmet sunarak müşterilerinin memnuniyetini sağlamaktadır.


Müşterileri için karşılıklı iletişim ortamında hızlı ve özgün çözümler üretmekte, şikâyetleri etkili ve verimli bir şekilde ele alarak cevaplandırmakta, şikâyetlerin gizliliğini korumakta, personel ve müşterilerine müşteri şikâyetlerinin ele alınması konusunun önemini vurgulamaktadır.


Güçlü teknolojisi ile müşterilerine kurumsal kimliklerini destekleyecek şekilde çözüm ortağı olmayı, müşterilerinin çalışanlarına sundukları kartlarla birçok sektörde tek kanaldan hızlı şekilde alışveriş yapmalarını amaçlamaktadır.


Güçlü iç iletişim ve bilgi ağı ile çalışanlarını bilgilendirmekte ve sürekli eğitim anlayışı ile rekabet gücünü arttırmaktadır.


Yönetim sistemleri için zamanında ve doğru risk analizi yaparak tehlikelerin önceden belirlenmesini ve ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.


Çalışmalarımız kapsamında başta çevre, iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çalışan görüşleri dikkate alınarak süreçlerin yönetilmesini, ilgili tüm yasal şartlara uymayı, çevresel etkileri, kirlenmeyi, kaza risklerini önlemeyi ve sürekli iyileştirme taahhüdünü sağlamaktadır.


Tüm kaynaklarını yönetim sistemlerinin etkin yürütülmesi için verimli bir şekilde yönetmekte ve aktarmakta, yönetim sistemlerinin etkinlik ve performansını sürekli iyileştirmektedir.

firma künyesi

FİRMA KÜNYESİ

Ünvanı: TEPE SERVİS KART HİZMETLERİ A.Ş.
Ticaret Sicil Memurluğu: Ankara Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Tescil Tarih: 06.10.2017
Tescilli Adres: Üniversiteler Mahallesi 1597 Cad. No:3/88 Çankaya ANKARA
Ticaret Sicil Numarası: 413057
Vergi Dairesi ve No: Doğanbey Vergi Dairesi 8390615645
Mersis No: 0839 0615 6450 0001